• BİT:İkili sayılarıyazarken kullandığımız rakamlara (0 ve 1) denir.

 • BYTE:8 bitten oluşan ve bir karakterlik bilgi saklayabilen topluluktur.

 • KELİME(WORD):Kelime, her bilgisayara göre değişebilen sayıda byte’tan oluşan topluluktur.

 • KARAKTER:Yazıda kullanılan 0’dan 9’a kadar 10 adet rakam, A’dan Z’ye kullanılan 26 adet harf ve 15 kadar özel işaretin her birine karakter denir.

 • KOD ÇEŞİTLERİ:Gereksinimler doğrultusunda kullanılan birçok kodlama çeşidi bulunmaktadır. Bu kodlama sistemlerinden en bilinenleri: BCD, BCO,BCH, EBCDIC, ASCII, Parity kodlama sistemleridir.

 • BCD (BİNARY CODED DECİAL)•Bu sistemde desimal sayıdaki her basamak 4 basamaklıikili sayıgrubu ile ayrıayrıkodlanır. •Rakamlar için 4 bitlik gösterim yeterli olurken, diğer harf ve özel karakterler için 6 bitlik gösterim gerekmektedir. (26=64)

Çarşamba, Mart 13, 2013

Html Scriptler

Göndenren: Kocaoglan On 15:28 Yorum Yok.

HTML sayfasına bir script ekleme

Scriptler HTML içerisinde <script> etiketi ile belirtilir. "type" parametresini kullanmak zorunda olduğunuza dikkat ediniz.
<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Merhaba Dünya!")
</script>
</body>
</html>
Çıktısı:

Merhaba Dünya!

Script Etiketleri

Etiket Açıklama
<script> Script başlıyor...
<noscript> Script çalıştırılamadığı zaman
<object> Sabitlenmiş nesne
<param> Bir nesne için parametre belirtir.
<applet> Önemsiz etiket. Bunun yerine <object> etiketini kullanın.

Html Tablolar

Göndenren: Kocaoglan On 15:24 Yorum Yok.

Tablolar

Tablolar <table> etiketi ile belirtilir. Bir tablo <tr> etiketi satırlara bölünür ve her satır da <td> etiketi ile sütunlara bölünür. <td> etiketinin anlamı "table data"dır. Bir veri hücresi (data cell) metinler, resimler, listeler, paragraflar, formlar, yatay çizgiler, tablolar vs. içerebilir.
<table border="1">
<tr>
<td>satır 1, hücre 1</td>
<td>satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>satır 2, hücre 1</td>
<td>satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>

Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

 satır 1, hücre 1 satır 1, hücre 2
satır 2, hücre 1 satır 2, hücre 2

Tablolar ve Kenarlık (border) Parametresi

Eğer bir border parametresi belirtmezseniz, tablonuz kenarlık olmadan görüntülenir. Bu bazen yararlı olabilir ama çoğu zaman kenarlıkları göstermek daha çok işinize yarayacaktır.
Kenarlıkları göstermek için aşağıdaki parametreyi kullanmalısınız:
 
<table border="1">
<tr>
<td>Satır 1, Hücre 1</td>
<td>Satır 1, Hücre 2</td>
</tr>
</table>
 

Tablolarda Başlıklar

Başlıklar <th> etiketi ile belirtilir.
<table border="1">
<tr>
<th>Başlık</th>
<th>Başka Başlık</th>
</tr>
<tr>
<td>Satır 1, Hücre 1</td>
<td>Satır 1, Hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Satır 2, Hücre 1</td>
<td>Satır 2, Hücre 2</td>
</tr>
</table>

Çıktısı:

Başlık Başka Başlık
Satır 1, Hücre 1 Satır 1, Hücre 2
Satır 2, Hücre 1 Satır 2, Hücre 2
 

Bir Tabloda Boş Hücreler

Veri içermeyen hücreler bir çok tarayıcıda görüntülenmezler.
<table border="1">
<tr>
<td>Satır 1, Hücre 1</td>
<td>Satır 1, Hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Satır 2, Hücre 1</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Çıktısı:

Satır 1, Hücre 1 Satır 1, Hücre 2
Satır 2, Hücre 1

Boş hücre etrafındaki iç kenarlıkların görünmediğine dikkat edin. (Mozilla Firefox bunu görüntüler).
Bundan kurtulmak için, (&nbsp;) özel karakterlerini boş hücre içine ekleyerek kenarlıkların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tablo Etiketleri

Etiketi Açıklama
<table> Tablo
<th> Tablo başlığı
<tr> Satır
<td> Hücre
<caption> Manşet
<colgroup> Hücre grupları
<col> Sütun genişliği
<thead> Tablo başı
<tbody> Tablo body özelliği
<tfoot> Tablonun en alt kısmı 

Html Metin Biçimlendirme Etiketleri

Göndenren: Kocaoglan On 15:20 Yorum Yok.

Metin Biçimlendirme Etiketleri

Tag Açıklama
<b> Koyu metin
<big> Büyük metin
<em> Vurgulanmış metin
<i> İtalik metin
<small> Küçük metin
<strong> Güçlü metin
<sub> Alt indis metini
<sup> Üst indis metini
<ins> Altı çizili metin
<del> Üstü çizili metin
<s> Önemsiz etiket, bunun yerine <del> kullanınız.
<strike> Önemsiz etiket, bunun yerine <del> kullanınız.
<u> Önemsiz etiket, bunun yerine styles kullanınız.

Programlama Dilleri Etiketleri

Tag Açıklama
<code> Programlama dili metini
<kbd> Klavye metini
<samp> Örnek bilgisayar kodu metini
<tt> Tele tip metin
<var> Değişken
<pre> Biçimlendirilmemiş metin.
<listing> Önemsiz etiket, bunun yerine <pre> kullanınız.
<plaintext> Önemsiz etiket, bunun yerine <pre> kullanınız.
<xmp> Önemsiz etiket, bunun yerine <pre> kullanınız.

Alıntılar ve Açıklamalar İle İlgili Etiketler

Tag Description
<abbr> Kısaltma
<acronym> Baş harfleri ile kısaltma
<address> Adres öğesi
<bdo> Metin yönü
<blockquote> Uzun alıntı
<q> Kısa alıntı
<cite> Alıntı
<dfn> Tanımlama terimi

 


 Html Etiketleri Neden Küçük harflerle Belirtiriz?

HTML etiketlerinin büyük/küçük harfe duyarlı olmadığını söylemiştik: <B> ve <b> aynıdır. Eğer Web'de gezintiye çıkarsanız bir çok sitenin kaynak kodunun bütük harflerle yapılmış olduğunu göreceksiniz..Fakat biz her zaman küçük harf kullanırız. Neden?
Eğer Web standartlarını kontrol etmek istiyorsanız küçük harf kullanmalısınız. World Wide Web Consortium (W3C) HTML 4 versiyonu ile beraber küçük harf kullanımını önerir. Ayrıca XHTML (yeni nesil HTML) dili de bunu kullanmanızı şiddetle önerir.

Html Ögeleri

Göndenren: Kocaoglan On 15:15 Yorum Yok.
HTML ÖGELERİ


<html>
<head>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
Bu benim ilk sayfam <b>Bu metin koyu</b>
</body>
</html>

Bu bir HTML öğesidir:

 <b>Bu metin koyu</b>

HTML öğesi başlangıç etiketi olan <b> ile başladı.
HTML öğesinin içeriği: Bu metin koyu
HTML öğesi bitiş etiketi olan </b> ile sonlandırıldı.
 <b> etiketinin amacı, görüntülenecek olan metinin koyu gösterilmesi gerektiğini bildirmektir.

Html Etiketleri

Göndenren: Kocaoglan On 14:46 Yorum Yok.
HTML ETİKETLERİ

 • HTML etiketleri, HTML öğelerini belirtmek için kullanılır.
 • HTML etiketleri 2 karakter ile sınırlanır. < ve >
 • Bu karakterlere grup parantezleri (angle brackets) denir.
 • HTML etiketleri çift olarak kullanılır. Örn: <b> Bu metin koyu fonttadır. </b>
 • Bu çiftlerden birincisine başlama etiketi, ikincisine ise bitiş etiketi denir.
 • Başlama ve bitiş etiketleri arasında kalan herşeye ise öğe içeriği (element contents) denir.
 • HTML etiketleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir, yani <b> ve <B> aynı görevi görür. (Türkçe karakter olan "İ" ve "ı" harflerinin bu durumun dışında kaldığını unutmayınız.) 


Temel HTML Etiketleri

Etiket (Tag) Açıklama
<html> Bir HTML dökümanını belirtir
<body> Dökümanın görüntülenecek kısmını berlitir.
<h1> to <h6> Başlıkları belirtir.
<p> Bir paragraf belirtir
<br> Boş bir satır bırakır.
<hr> Sayfada yatay bir çizgi çizer
<!--> Yorum satırı olduğunu belirtir.

Çarşamba, Şubat 27, 2013

Html Video Ekleme

Göndenren: Kocaoglan On 13:39 Yorum Yok.
Video ekleme

Bir web sayfasında istediğiniz herhangi bir video dosyasını görüntüleme işlemi, ses dosyası ekleme işlemi ile aynıdır.

Bir görüntü dosyasına link vererek ilgili videonun çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:

<P>Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izlemek için <a href="cumhuriyet.avi"> tıklayınız.</a></P>

Buradaki kodu kaydedip tarayıcıda çalıştırdığımızda cumhuriyet.avi dosyası bilgisayarınızda bulunan video oynatıcı programı tarafından görüntülenecektir.

Video dosyaları ses dosyalarında olduğu gibi tarayıcının içine eklenerek de kullanılabilir.

Örnek:
            <embed src="istiklalmarsi.avi" width="200" height="200" autostart="true" loop="false">

NOT: .mpeg, .avi, .mov, .wmv, .asf yaygın olarak kullanılan video dosyası türlerinin uzantılarından bazılarıdır
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube